prodaja@esternotrade.com
(+381) 014/222-280
Dušanova 46
14000 Valjevo, Srbija
EsternoTrade d.o.o.
Matični broj: 20128658, PIB broj: 104272079
Tekući račun: 150-1849226-84, Direktna banka
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Privredno društvo registrovano u agenciji za privredne registre.

Finansijska služba

Aleksandra Pavlović

014222280

Prodaja i administracija
Bojana Pakić
0628222666
Menadžer prodaje na terenu
Mihailo Adžić
062 8002222

Servisna služba

Vladimir Lazarević

Vladimir Milošević

014230490

Kontakt formular