prodaja@esternotrade.com
(+381) 014/222-280
Dušanova 46
14000 Valjevo, Srbija
EsternoTrade d.o.o.
Matični broj: 20128658, PIB broj: 104272079
Tekući račun: 150-1849226-84, Direktna banka
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću.
Privredno društvo registrovano u agenciji za privredne registre
Kontakt formular